skip to Main Content
Senija Nukić Vezom Do Hadža (Video)

Senija Nukić vezom do hadža (Video)

U Lukavcu je predstavljena izložba ručnih radova Senije Nukić iz Poljica. Senija je dvije godina svilenim koncima prepisivala Kur anske stranice vezom. Cilj joj je da svoje radove proda i da sa tim novcem ode na hadž. 

 

youtube play
Back To Top
Close search
Search