skip to Main Content
Urgentni Centar U Tuzli Je Prioritetni Cilj KO SDA TK

Urgentni centar u Tuzli je prioritetni cilj KO SDA TK

Programski orijentirani na demokratizaciju procesa utvrđivanja javnih politika, koja prije svega, podrazumijeva uključivanje djelatnika iz oblasti za koju se utvrđuje, KO SDA TK je organizirao
11. septembra okrugli sto na temu daljni pravci razvoja sistema zdravstva na području cijelog Tuzlanskog kantona.

Članovi savjeta za zdravstvo KO SDA TK, najugledniji profesori iz Univerzitetskog kliničkog centra i ljekari iz ustanova primarne zdravstvene zaštite iz svih opština TK, složili su se da je u
okviru ukupnih godišnjih sredstava koja se izdvajaju za ove potrebe, moguće boljom organizacijom i sistemskom reformom postići bolju zdravstvenu zaštitu građana, ali i veće zadovoljstvo uposlenika u zdravstvenim ustanovama.

Učesnici okruglog stola su saglasni da je u naredne četiri godine nužno ostvariti temeljite reforme zdravstvenog sistema. Prioritetno je nastaviti i dovršiti aktivnosti na organiziranju i izgradnji
urgentnog kliničkog centra. U međuvremenu potrebno je organizirati funkcionalniju i kvalitetniju primarnu zdravstvenu zaštitu te opremanje i stručno osposobljavanje službi hitne pomoći.
Ukazano je i na veliki potencijal javno-privatnog partnerstva u ovoj oblasti i dobrog regulisanja angažiranja uposlenika iz javnih u privatnim ustanovama. Bego Gutić, nosila liste za kantonalnu skupštinu podržao je stavove učesnika okruglog stola i iskazao spremnost da se, zajedno sa ostalim poslanicima SDA, u narednom periodu angažira na njihovoj realizaciji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Close search
Search