Aktuelno

Općoj bolnici u Gračanici dodijeljena akreditacija za kvalitet

April 12th, 2018 | by admin
Općoj bolnici u Gračanici dodijeljena akreditacija za kvalitet
Vijesti
0

Općoj bolnici „Dr Mustafa Beganović“ u Gračanici dodijeljena akreditacija za uspostavljen sistem kvaliteta, kao prvoj općoj bolnici u FBiH koja je ispunila najviše akreditacijske standarde kvaliteta. Akreditaciju je direktoru Opće bolnice u Gračanici dr. Almiru Sakiću dodijelio direktor Agencije za kvalitet i akreditiranje u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

„Akreditacija za nas predstavlja osiguranje pružanja kvalitetne, efektivne i efikasne zdravstvene zaštite uz ispunjenje akreditacijskih bolničkih standarda, što će afirmirati našu zdravstvenu ustanovu u ustanovu od kantonalnog značaja za pružanje zdravstvenih usluga sekundarnog nivoa. Naše naredne aktivnosti bazirat će se prije svega na održivosti dostignutih standarda, te daljnjem podizanju kvaliteta i sigurnosti pruženih zdravstvenih usluga u skladu sa misijom i vizijom naše zdravstvene ustanove“, kazao je prilikom dodjele akreditacije dr. Almir Sakić, direktor Opće bolnice „Dr Mustafa Beganović“ u Gračanici.

Proces akreditacije provela je Agencija za kvalitet i akreditiranje u zdravstvu u FBiH (AKAZ).  Direktor AKAZ-a Ahmed Novo je čestitao rukovodstvu i osoblju Opće bolnice na predanom radu na
ispunjenju akreditacijskih standarda tokom ovog zahtjevnog procesa.

AKCIJATV preporuka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ga('create', 'UA-78959170-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');