skip to Main Content
Rješavanje Problema Pristupa Eksploatacionom Polju Rudnika Kreka

Rješavanje problema pristupa eksploatacionom polju rudnika Kreka

Premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović organizovao je danas interresorni sastanak na inicijativu JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine zbog neriješenih pitanja na objektu površinskog kopa Šikulje u Lukavcu. Sastanak je organizovan kako bi se ubrzale procedure i urgentno riješio problem pada proizvodnje uglja u ZD Rudnici Kreka, izazvan problemima u eksproprijaciji nekretnina na I etaži, što opet direktno utiče na snabdijevanje ugljem TE Tuzla i likvidnost Rudnika Kreka, odnosno isplatu plata zaposlenicima i obaveze prema državi.

Na sastanku je zaključeno da se sedam predmeta eksproprijacije nekretnina rješava prioritetno a deblokadom će biti omogućen nastavak rudarskih radova. Akteri sastanka, ministrica pravosuđa i uprave Ivana Kulić, te predstavnici rudnika Kreka, Elektroprivrede BIH, pravosudnih institucija, Općine Lukavac i federalne rudarske inspekcije zaključili su da će svako u
okviru svojih nadležnosti pristupiti operativnom rješavanju. Zastoj u razvoju rudarskih radova doveo je do prekida proizvodnje i gubitka proizvodnje na mjesečnom niovu od 40-50 hiljada tona, rečeno je ovom prilikom, a to direktno utiče na prihode rudnika Kreka, na isplatu plata i uplatu poreza i doprinosa prema državi za 2600 uposlenika.

Izvršni direktor za proizvodnju Elektroprivrede BiH Nevad Ikanović je ovom prilikom kazao i da je EP BiH rudniku Kreka pomogao sa nedostajućih 3,5 miliona KM kako bi bila isplaćena plata za februar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Close search
Search